Persoane cu dizabilitati dating

Personalul angajat este o echipa pluridiscipilnara formata din: Personalul isi desfasoara activitatea in baza fisei postului, respectand legislatia in vigoare in domeniul protectiei speciale, promovarea drepturilor persoanei cu handicap si regulamentul de organizare si functionare al D.

b) Compartiment Comunicare și Relații cu Publicul Atribuții: -Asigurarea desfăşurarii activităţii de audienţe la nivelul personalului de conducere; -Acordarea de informaţii la nivelul persoanelor fizice şi juridice, organizaţiilor şi instituţiilor care solicită acest lucru; -Asigurarea periodic sau de fiecare dată când activitatea instituţiei prezintă un interes imediat, de difuzare de comunicate, informări de presă, organizare de conferinţe de presă, interviuri; -Informarea în timp util şi asigurarea accesului ziariştilor la activităţile şi acţiunile de interes public organizate de instituţie; -Acreditarea ziariştilor şi a reprezentanţilor mass media, făra discriminare; -Intocmirea unui raport semestrial privind activitatea de soluţionare a petiţiilor; -Organizarea de acţiuni privind promovarea drepturilor copiilor şi persoanelor cu handicap; -Monitorizarea presei locale si centrale; -Informarea şefului ierarhic superior despre articolele apărute în presa cu referire directă la DGASPC, Comisia pentru protecţia copilului şi Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap; -Alcătuirea mapei de presa cu xerocopii din ziare; -Realizarea unei mape de presa şi materiale foto şi video de la anumite evenimente, precum şi arhivarea lor; -Promovează şi asigură derularea proiectelor privind organizarea unor seminarii, mese rotunde al caror organizator este DGASPC; -Publicarea şi actualizarea, anual, a unui buletin informativ care să cuprindă informaţii de interes public comunicate din oficiu.c) Compartiment Registratură Atribuții: -Primirea şi înregistrarea corespondenţei intrată la nivelul instituţiei; -Expedierea corespondenţei; -Înregistrarea corespondenţei electronice, la nivelul instituţiei; -Ridicarea şi expedierea poştei speciale şi a poştei normale; -Înregistrarea, formularea, arhivarea şi expedierea răspunsurilor.d) Secretariat Comisie pentru Protecția Copilului Atribuții: -Primeşte, verifică şi înregistrează cererile/dosarele depuse în vederea prezentării în şedinţele Comisiei pentru Protecţia Copilului; -Trimite invitaţii tuturor persoanelor implicate în soluţionarea cazurilor; -Stenografiază şedintele de Comisie şi întocmeste procesul verbal; -Redactează hotărârile de încadrare în grad de handicap şi anexele acestora pentru copiii care necesită încadrare în grad de handicap; -Redactează hotărârile prin care se stabileşte o măsură de protecţie de către Comisie, precum şi cele de atestare ca asistent maternal profesionist; -Întocmeste un Decizier care cuprinde toate hotărârile sociale şi un Decizier cu cele de handicap pentru fiecare sedinţă de Comisie şi celelalte documente emise de Comisie; -Expediază actele emise de Comisie prin poştă cu confirmare de primire; -Înaintează dosarele către serviciile care trebuie să urmarească cazul respectiv; -Returnează dosarele care au fost înaintate Comisiei pentru soluţionare şi la care parţile din dosar nu au participat la şedinţe şi nu au dat curs invitaţiei, cu adresa de returnare serviciului care le-a înaintat pentru a fi depuse la instanţă în vederea soluţionării.794 / 380 / 2002 DIN JUDET, LA TRIMESTRUL IV / AN 2016 NUMARUL DE ASISTENTI PERSONALI SI PLATA SALARIILOR CUVENITE ACESTORA SI NUMARUL TOTAL DE INDEMNIZATII CUVENITE PARINTILOR SAU ADULTULUI / REPREZENTANT LEGAL / ORD.794 / 380 / 2002 DIN JUDET, LA TRIMESTRUL III / AN 2016NUMARUL DE ASISTENTI PERSONALI SI PLATA SALARIILOR CUVENITE ACESTORA SI NUMARUL TOTAL DE INDEMNIZATII CUVENITE PARINTILOR SAU ADULTULUI / REPREZENTANT LEGAL / ORD.

Leave a Reply

  1. Camp chat francisco free sex 14-Nov-2016 12:18

    An otome game (乙女ゲーム, literally meaning "girl" or "maiden" game) is a story based video game that is targeted towards the female market.

  2. barry crocker dating priscilla presley 14-Sep-2016 15:15

    However, in the rush and excitement of love and wedding planning, we often forget to closely examine the less exciting parts of life.